Lab Members

Dr. Anup Som

Principal Investigator

Rinki Singh

Ph.D. Scholar

Priyanka Kumari

Ph.D. Scholar

Amresh Kumar Sharma

Ph.D. Scholar

Arindam Ghosh

Project Fellow

Lab Alumni

M.Sc. Dissertation Students

2017-19: Anupriya, Arpit Singh, Parul Srivastava, Pooja Singh

2016-18: Deepak Tiwari, Naveen Shukla, Nitika Yadav, Priyanka Shukla

2015-17: Adarsh Kumar Shukla, Akaansha Bind, Divya Mishra, Kumari Arohi, Nidhi Singh

2014-16: Amresh K Sharma, Amrita Tripathi, Aparna Tiwari, Karishma Azmani, Parvez Ahmad, Rahul Prajapati, Shraddha Vishwakarma

2013-15: Anamika