Lab Members

Dr. Anup Som

Principal Investigatorsom.anup@gmail.com

Rinki Singh

Ph.D. Scholarau.rinki.bio@gmail.com

Priyanka Kumari

Ph.D. Scholarpriyanka.iids@gmail.com

Amresh Kumar Sharma

Ph.D. Scholaramresharma1@gmail.com

Arindam Ghosh

Project JRFag1805x@outlook.in

Aparna Chaturvedi

Ph.D. Scholaraparna.chaturvedi27@gmail.com

Lab Alumni

M.Sc. Dissertation Students

2018-20: Sagar Gupta, Shivani Singh, Veerbhan Kesarwani

2017-19: Anupriya, Arpit Singh, Parul Srivastava, Pooja Singh

2016-18: Deepak Tiwari, Naveen Shukla, Nitika Yadav, Priyanka Shukla

2015-17: Adarsh Kumar Shukla, Akaansha Bind, Divya Mishra, Kumari Arohi, Nidhi Singh

2014-16: Amresh K Sharma, Amrita Tripathi, Aparna Tiwari, Karishma Azmani, Parvez Ahmad, Rahul Prajapati, Shraddha Vishwakarma

2013-15: Anamika